Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!

Nadrzędna kategoria: Uczniowie Aneta Piorun

      W miniony poniedziałek w godz. 9.10- 10.45 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. 
Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie.  Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród trzech kandydatur.


     Komisja wyborcza w składzie: Julita Urbanelis, Małgorzata Ignatiuk Katarzyna Tęcza, Aleksandra Polesiak, czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
      Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

Przewodniczącą: Angelikę Romanowską, kl. IIb - 111 głosów,
Zastępcę przewodniczącego: Aleksandrę Białas, kl. IId- 67 głosów,
Sekretarza: Agatę Sobkowicz, kl. IIc - 44 głosy.

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2017/2018.