Debata zainicjowana przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia

Nadrzędna kategoria: Uczniowie Kokoszka Grażyna

W pogodny, piątkowy dzień 07.02.2014 r., na trzydzieści minut przed wybiciem godziny południowej, w naszej szkole miał miejsce początek debaty, zainicjowanej przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia. Temat przewodni stanowiło zagadnienie: Czy SAMORZĄD SZKOLNY jest potrzebny? Obradom tej dysputy - jako - prowadzący - przewodniczyli: Kinga Bartosiak z klasy I d (I wiceprzewodnicząca SU XI L.O.) i Karol Chmielewski (skarbnik SU XI L.O.).

 

Za sporządzenie wniosków i sprawozdania z debaty odpowiedzialni byli: Patrycja Wilkowska (przewodnicząca SU XI L.O.) i Kamil Jedynak (sekretarz SU XI L.O.). Jakub Kawiński (II przewodniczący SU XI L.O.) zaangażował się wypowiadając ciekawe argumenty. Dyskusji przysłuchiwało się szerokie grono uczniów naszego liceum, której odbiór spotkał się z żywą aprobatą.

 

Do tej wymiany argumentów przez kilka dni przygotowywały się zaciekle dwa grona uczniów, którzy opowiadali się za tym, że SU jest konieczny lub też nie. Padło szereg racji z obu stron, a wśród nich do tych najistotniejszych można zaliczyć:

ARGUMENTY ZA ISTNIENIEM SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

ARGUMENTY PRZECIW FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Debata szkolna trwała ponad godzinę, z zainteresowaniem przysłuchiwała się jej publiczność, przybrała formę realnej, jak też zaciekłej, otwartej  i śmiałej konfrontacji poglądów uczniów. Najbardziej aktywną - w trakcie jej trwania - była młodzież z klas III c, III b, II b, II d, I d.

 

Uczniom na tyle spodobał się tego typu sposób rozstrzygania rozmaitych kwestii spornych czy szkolnych dylematów, że wysunęli postulat pozyskania przychylności Pani Dyrektor w celu wyrażenia zgody na przeprowadzenie kolejnej/ych debat/debaty.

 

Dziękujemy za udział w debacie całej społeczności szkolnej.

 

Opracowała: p. A. Choroś