Szkoła

Wewnątrzszkolny system doradztwa

Wewnątrzszkolny system doradztwa, zasady współdziałania liceum z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, a także formy współdziałania z rodzicami w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.”

W celu wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży szkoła:

 1. Zatrudnia pedagoga i psychologa, zadaniem których jest:
  1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
  2. rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  3. organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju form indywidualnej terapii pedagogicznej,
  4. wspomaganie rodziców przy rozwiązywaniu przez nich trudności w wychowywaniu dzieci - prowadzenia doradztwa pedagogicznego,
  5. udzielanie pomocy wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 2. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla problemu:
  1. efektywności uczenia się,
  2. nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów,
  3. uzyskiwania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
  4. profilaktyki uzależnień,
  5. diagnozy psychologiczno - pedagogicznej,
  6. w zakresie doradztwa dla młodzieży, rodziców, nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa zawodowego dla młodzieży.
 3. Korzysta z usług Powiatowego Urzędu Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) w celu zorganizowania doradztwa zawodowego.
 4. Organizuje formy edukacji dla rodziców:
  1. pogadanki, wykłady tematyczne zgodnie z Planem Pracy Szkoły (Programem Profilaktycznym) i bieżącym zapotrzebowaniem,
  2. zajęcia dla zorganizowanych grup rodziców, elementy „szkoły dla rodziców”,
  3. konsultacje cotygodniowe w ramach dyżuru psychologa,
  4. przygotowywanie dwa razy w roku materiałów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów.
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.