Szkoła

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Oferta edukacyjna

w

XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

dla absolwentów szkół podstawowych

 

1Ap

Photo designed by Freepik

 KLASA MUNDUROWA: POLICYJNA

 

 Przedmioty rozszerzone w oddziale:

 IA p -  język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos *    

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:     

IAp - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia, 

Języki obce przewidziane:

 IA p - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*                  

1Bp

KLASA MUNDUROWA: SŁUŻBA WOJSKOWA i POŻARNICZA

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IB p - język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos* 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:  

IB p - język polski, matematyka język obcy obowiązkowy, geografia,  

Języki obce przewidziane:

IB p - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*     

 

1Cp

KLASA INTEGRACYJNAHUMANISTYCZNA

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IC p - język angielski, język polski, historia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IC p - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, historia,

Języki obce przewidziane:

IC p - język angielski (kontynuacja), j. rosyjski (od podstaw)*

 

1Dp

KLASA INTEGRACYJNAKOSMETOLOGIA - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

ID p - język angielski, biologia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia / geografia *

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

ID p - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;

Języki obce przewidziane:

ID p - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)*

 

1Ep

KLASA INTEGRACYJNAPODSTAWY FIZJOTERAPII - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IEp - język angielski, biologia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: chemia / geografia *

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IEp - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;       

Języki obce przewidziane:            

IE p - język angielski (kontynuacja), j.niemiecki (od podstaw)*

* deklarację wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego należy złożyć podczas rekrutacji

* drugi język do wyboru

  

KLASA 1A, 1B  MUNDUROWA

   Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy. Przygotowanie do świadomego wyboru pracy w służbach mundurowych. Organizujemy zajęcia sprawnościowo-obronne, obozy szkoleniowe i surwiwalowe. Współpracujemy z Policją, Wojskiem, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.

KLASA 1C HUMANISTYCZNA (integracyjna)

   Oferta edukacyjna skierowana do zainteresowanych współpracą z mediami. Stwarza możliwość rozwijania pasji teatralnej i dziennikarskiej poprzez publikowanie artykułów na ogólnopolskim portalu dziennikarskim Young Face TV.

KLASA 1D (integracyjna)

Innowacja ,,Kosmetologia”

   Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji podstaw kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiadomości  z  zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej poszerzone o elementy estetyki, dietetyki, zdrowego stylu życia  oraz komunikacji interpersonalnej. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w realizacji programu instytucji zajmujących się zawodowo zagadnieniami pielęgnacji zdrowia i urody, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym,  jak i kształceniem kadr dla kosmetologii. W ramach podpisanego porozumienia klasa kosmetyczna objęta jest patronatem Katedry Kosmetologii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.  W związku z  realizacją  innowacji współpracujemy także z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej Medyk), PSSE ,RCKIK, Natur House,  instytucjami oraz firmami  zajmującymi się w sposób bezpośredni lub  pośredni  pielęgnacją ciała i urody.

KLASA 1E (integracyjna)

Innowacja ,,Podstawy fizjoterapii”

   Klasa „Podstawy fizjoterapii” jest przeznaczona dla uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiadomości związanych z naukami medycznymi (anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka), fizjoterapią (kinezyterapa, fizykoterapia, odnowa biologiczna),  naukami o kulturze fizycznej (zajęcia na basenie), naukami o zdrowiu (zdrowy styl życia oraz ochrona zdrowia). Jest skierowany do młodzieży, która zainteresowana jest w przyszłości kontynuowaniem nauki umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do pracy w zakładach rehabilitacyjnych i fizjoterapii, zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach SPA i Wellness, szpitalach, przychodniach zdrowia, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, hospicjach, salonach odnowy  biologicznej oraz instytucjach nastawionych na promocję i realizację zadań związanych ze zdrowym stylem życia. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w programach instytucji zajmujących się zawodowo fizjoterapią i rehabilitacją, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym.


KLASY INTEGRACYJNE 

Informacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego występują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie do klasy integracyjnej szkoły ponadpodstawowej.

Ważne: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie loguje się przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

Informacja dla rodziców  pdf


Zasady rekrutacji uczniów do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu określone są na podstawie:    

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  pdf icon  

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021.  pdf

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  pdf icon       

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020

 

 Etap I

15 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

26 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

                                                                                      o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Etap II

31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00   - uzupełnieie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię

                                                                                     zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty. 

  • Należy dostarczyć kopię poświadczoną za zgodność przez szkołę podstawową.
  • Kandydat przed dostarczeniem kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty samodzielnie wprowadza wyniki do systemu.

 

31 lipca 2020 r. - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - zmiana wyboru preferencji.

  • Kandydat ma możliowść dokonać zmiany wniosku, w tym szkół lub klas do których kandyduje. WAŻNE: W celu modyfikacji wniosku należy najpierw wysłać do szkoły I wyboru podanie od rodzica o anulowanie wniosku -   pdf
  • Zmieniony wniosek powinien być wydrukowany i podpisany przez rodziców, następnie dostarczony do szkoły w wersji papierowej lub elektronicznej. 

 

Etap III

13 sierpnia godz. 9.00 - 18 sierpnia 2020 do godz.15.00  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie dokumentów:

  • oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu
  • 2 fotografii
  • karty zdrowia

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie;

lub

  • przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres szkoły ponadpodstawowej „pierwszego wyboru”.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

adres e-mail, na który można przesyłać dokumenty w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja do szkoły ponadpodstawowej w Radomiu odbywa się przez

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 

   edziennik
 Pomoc dla kandydata - rejestracja zgłoszenia    pdf    

 

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.