Szkoła

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Oferta edukacyjna

w

XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

dla absolwentów szkół podstawowych

 

3

 

 KLASA MUNDUROWA: POLICYJNA

 

 Przedmioty rozszerzone w oddziale:

 IA p -  język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos *    

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:     

IAp - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia, 

Języki obce przewidziane:

 IA p - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*                  

1

KLASA MUNDUROWA: PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IB p - język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos* 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:  

IB p - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia,  

Języki obce przewidziane:

IB p - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*     

 

4

KLASA INTEGRACYJNAHUMANISTYCZNA

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IC p - język angielski, język polski, historia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IC p - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, historia,

Języki obce przewidziane:

IC p - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)

 

5

KLASA INTEGRACYJNAKOSMETOLOGIA - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

ID p - język angielski, biologia, chemia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

ID p - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;

Języki obce przewidziane:

ID p - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki (od podstaw)

 

6

KLASA INTEGRACYJNAPODSTAWY FIZJOTERAPII - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IEp - język angielski, biologia, geografia 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IEp - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;       

Języki obce przewidziane:            

IE p - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)

* deklarację wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego należy złożyć podczas rekrutacji

* drugi język do wyboru

  

KLASA 1A POLICYJNA

 Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do klasy policyjnej będą realizować program edukacyjny, obrazujący pracę w służbach mundurowych oraz przygotowujący do rozpoczęcia studiów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Szkoła na podstawie porozumienia współpracuje z:

§ Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,

§ Komendą Miejską Policji,

§ Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W ramach zajęć uczniowie:

· będą mieli możliwość przygotowywania się do egzaminów wstępnych (sprawnościowych) do policji,

· będą mogli poznać, zasady pracy policji, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,

· będą mogli uczestniczyć w treningach sekcji strzeleckiej,

· będą mogli uczestniczyć w wyjazdach:

o zielonej szkole – doskonalenie umiejętności pływania, poznawanie elementów musztry i samoobrony, posługiwanie się systemem MGRS&UMT MAP’s

o białej szkole - opanowanie nauki jazdy na nartach, doskonalenie musztry i elementów samoobrony.

Nauka w klasie policyjnej pozwoli Wam przygotować się do służby w policji i zawodów związanych z prewencją.

 

KLASA 1B  PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Program szkoleniowy klasy OPW realizowany jest przy wsparciu i nadzorze Ministra Obrony Narodowej i obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów prawa, podstawy wychowania wojskowego.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą zarówno w szkole, jak i w 42.Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu - patronackiej jednostce wojskowej.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

1. w klasie I – 30 godz. zajęć, w tym 10 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych;

2. w klasie II – 60 godz. zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godz. zajęć praktycznych;

3. w klasie III – 90 godz. zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godz. zajęć praktycznych;

4. w klasie IV – 50 godz. zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego 2021/2022   pdf

 

 

KLASA 1C HUMANISTYCZNA (integracyjna)

   Oferta edukacyjna skierowana do zainteresowanych współpracą z mediami. Stwarza możliwość rozwijania pasji teatralnej i dziennikarskiej poprzez publikowanie artykułów na ogólnopolskim portalu dziennikarskim Young Face TV.

 

KLASA 1D (integracyjna)

Innowacja ,,Kosmetologia”

   Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji podstaw kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiadomości  z  zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej poszerzone o elementy estetyki, dietetyki, zdrowego stylu życia  oraz komunikacji interpersonalnej. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w realizacji programu instytucji zajmujących się zawodowo zagadnieniami pielęgnacji zdrowia i urody, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym,  jak i kształceniem kadr dla kosmetologii. W ramach podpisanego porozumienia klasa kosmetyczna objęta jest patronatem Katedry Kosmetologii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.  W związku z  realizacją  innowacji współpracujemy także z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej Medyk), PSSE ,RCKIK, Natur House,  instytucjami oraz firmami  zajmującymi się w sposób bezpośredni lub  pośredni  pielęgnacją ciała i urody.

 

KLASA 1E (integracyjna)

Innowacja ,,Podstawy fizjoterapii”

   Klasa „Podstawy fizjoterapii” jest przeznaczona dla uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiadomości związanych z naukami medycznymi (anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka), fizjoterapią (kinezyterapa, fizykoterapia, odnowa biologiczna),  naukami o kulturze fizycznej (zajęcia na basenie), naukami o zdrowiu (zdrowy styl życia oraz ochrona zdrowia). Jest skierowany do młodzieży, która zainteresowana jest w przyszłości kontynuowaniem nauki umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do pracy w zakładach rehabilitacyjnych i fizjoterapii, zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach SPA i Wellness, szpitalach, przychodniach zdrowia, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, hospicjach, salonach odnowy  biologicznej oraz instytucjach nastawionych na promocję i realizację zadań związanych ze zdrowym stylem życia. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w programach instytucji zajmujących się zawodowo fizjoterapią i rehabilitacją, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym.


KLASY INTEGRACYJNE 

Informacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego występują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie do klasy integracyjnej szkoły ponadpodstawowej.

Ważne: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie loguje się przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

Informacja dla rodziców  pdf


Zasady rekrutacji uczniów do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu określone są na podstawie:    

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  pdf icon  
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  pdf icon

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022.  pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2021/2022 r.  pdf      

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022  pdf


Rejestracja do szkoły ponadpodstawowej w Radomiu odbywa się przez

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 

   edziennik
 Pomoc dla kandydata - rejestracja zgłoszenia    pdf    

 

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.