Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 
w XI LO z OI im. St. Staszica

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

02.09.2019 r..

2.

Spotkanie dyrekcji z SU 

wrzesień 2019 r., luty 2020 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

12.09.2019 r. (czwartek)

4.

Zebrania z rodzicami 

16.09.2019 r. (poniedziałek)

5.

Zebrania z rodzicami 

28.11.2019 r. (czwartek)

6.

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31.12.2019 r

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna 

10 stycznia 2020 r. (piątek)

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I sem. 

14 stycznia 2020 r. (wtorek)

9. 

Zebrania z rodzicami 

15 stycznia 2020 r. (środa)

10.

Ferie zimowe  

10 - 23 lutego 2020 r.

11.

Wiosenna przerwa świąteczna 

9 - 14 kwietnia 2020 r.

12.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III 

24.03.2020 r. (wtorek)

13.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II 

16.04.2020 r. (czwartek)

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja końcowa (kl. III) 

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)

15.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl. III) 

24.04. 2020 r. (piątek)

16.

Egzamin maturalny: 

- część pisemna  

- część ustna 

 

04 – 21 maja 2020 r.

07 – 22 maja 2020 r

17.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna (klasy I i II) 

19.06.2020 r. (piątek)

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

26 czerwca 2020 r. (piątek)

19.

Zebranie Rady Pedagogicznej  

30.06.2020 r. (wtorek)

20.

Szkolenia Rady Pedagogicznej  

październik i grudzień 2019 r.

kwiecień 2020 r.

21.

Ferie letnie 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

22.

Egzamin maturalny poprawkowy 

cz. pisemna–25.08.2020 r. (wtorek)

cz. ustna – 24 - 25.08.2020 r.

23.

Egzaminy poprawkowe 

26 – 27 sierpnia 2020 r. (środa-czwartek)

24.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

25.

Dodatkowe dni wolne 

Po ustaleniu z RP, RR i SU

2 - 3 stycznia 2020 (czwartek - piątek)

12 czerwca 2020 (piątek),

04-08.05.2019, 11-12 maja 2020 

Dodatkowe zebrania dyrekcji z Samorządem Uczniowskim mogą odbywać się w miarę potrzeb.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.