Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 
w XI LO z OI im. St. Staszica

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

01.09.2021 r.

2.

Spotkanie dyrekcji z SU 

wrzesień 2021 r., luty 2022 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

14.09.2021 r. (wtorek)

4.

Zebrania z rodzicami 

03.09.2021 r. (piątek)

5.

Zebranie wyborcze Rady Rodziców

23.09.2021 r. (czwartek)

6. Zebrania z rodzicami 25.11.2021 r. (czwartek)

7.

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31.12.2021 r.

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna 

14 stycznia 2022 r. (piątek)

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I sem. 

17 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

10. 

Zebrania z rodzicami 

18 stycznia 2022 r. (wtorek)

11.

Ferie zimowe  

31.01 – 13.02.2022 r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna 

14 - 19 kwietnia 2022 r.

13.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III 

22.03.2022 r. (wtorek)

14.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II 

12.04.2022 r. (czwartek)

15.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja końcowa (kl. III) 

21.04.2022 r. (czwartek)

16.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl. III) 

29.04. 2022 r. (piątek)

17.

Egzamin maturalny: 

- część pisemna  

- część ustna 

 

04 – 23 maja 2022 r.

18 – 20 maja 2022 r

18.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna (klasy I i II) 

15.06.2022 r. (środa)

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

24 czerwca 2022 r. (piątek)

20.

Zebranie Rady Pedagogicznej  - klasyfikacja

28.06.2022 r. (wtorek)

21.

Szkolenia Rady Pedagogicznej  

listopad 2021 r. 

kwiecień 2022 r.

22.

Ferie letnie 

25 czerwca -31 sierpnia 2022 r.

23.

Egzamin maturalny poprawkowy 

cz. pisemna–23.08.2022 r. (wtorek)

cz. ustna – 24 - 25.08.2022 r.

24.

Egzaminy poprawkowe 

22 – 26 sierpnia 2022 r.

25.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

26.

Dodatkowe dni wolne 

Po ustaleniu z RP, RR i SU 

Dodatkowe zebrania dyrekcji z Samorządem Uczniowskim mogą odbywać się w miarę potrzeb.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.