Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 
w XI LO z OI im. St. Staszica

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

2.

Spotkanie dyrekcji z SU

wrzesień 2018 r., luty 2019 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12.09.2018 r. (środa)

4.

Zebrania z rodzicami

13.09.2018 r. (czwartek)

5.

Zebrania z rodzicami

29.11.2018 r. (środa)

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018 r.

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

11 stycznia 2019 r. (piątek)

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I sem.

15 stycznia 2019 r. (wtorek)

9. 

Zebrania z rodzicami

16 stycznia 2019 r. (środa)

10.

Ferie zimowe 

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

12.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III

27.03.2019 r. (środa)

13.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

10.04.2019 r. (środa)

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja końcowa (kl. III)

16 kwietnia 2019 r.

15.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl. III)

26.04. 2019 r. (piątek)

16.

Egzamin maturalny:

- część pisemna 

- część ustna

06 – 23 maja 2019 r. 

06 – 25 maja 2019 r.

17.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna (klasy I i II)

17.06.2019 r. (poniedziałek)

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (piątek)

19.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

26.06.2019 r. (środa)

20.

Szkolenia Rady Pedagogicznej 

październik i grudzień 2018 r. 

kwiecień 2019 r.

21.

Ferie letnie

22 czerwca -31 sierpnia 2019 r.

22.

Egzamin maturalny poprawkowy

cz. pisemna–20.08.2019 r. (wtorek)

cz. ustna – 20 - 21.08.2019 r.

23.

Egzaminy poprawkowe

26 – 27 sierpnia 2019 r.

24.

Zebranie Rady Pedagogicznej

29 sierpnia 2019 r. (środa)

25.

Dodatkowe dni wolne

Po ustaleniu z RP, RR i SU

2 listopada 2018, 2 maja 2019, 

6-10.05.2019, 13-14 maja 2019

Dodatkowe zebrania dyrekcji z Samorządem Uczniowskim mogą odbywać się w miarę potrzeb.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.