Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 
w XI LO z OI im. St. Staszica

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093).

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

01.09.2020 r.

2.

Spotkanie dyrekcji z SU 

wrzesień 2020 r., luty 2021 r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

11.09.2020 r. (piątek)

4.

Zebrania z rodzicami 

14.09.2020 r. (poniedziałek)

5.

Zebrania z rodzicami 

15.09.2020 r. (wtorek)

6. Zebranie dyrektora z trójkami klasowym 17.09.2020 r. (czwartek)
7. Zebrania z rodzicami 24.11.2020 r. (wtorek)

8.

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31.12.2020 r.

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna 

13 stycznia 2021 r. (środa)

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I sem. 

14 stycznia 2021 r. (czwartek)

11. 

Zebrania z rodzicami 

15 stycznia 2021 r. (piątek)

12.

Ferie zimowe  

18 – 31 stycznia 2021 r.

13.

Wiosenna przerwa świąteczna 

01 - 06 kwietnia 2021 r.

14.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III 

30.03.2021 r. (wtorek)

15.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II 

13.04.2021 r. (wtorek)

16.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja końcowa (kl. III) 

22 kwietnia 2021 r. (czwartek)

17.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl. III) 

30.04. 2021 r. (piątek)

18.

Egzamin maturalny: 

- część pisemna  

- część ustna 

 

04 – 20 maja 2021 r.

07 – 20 maja 2021 r

19.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna (klasy I i II) 

21.06.2021 r. (piątek)

20.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

25 czerwca 2021 r. (piątek)

21.

Zebranie Rady Pedagogicznej  - klasyfikacja

21.06.2021 r. (poniedziałek)

22.

Szkolenia Rady Pedagogicznej  

listopad 2020,

kwiecień 2021

23.

Ferie letnie 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

24.

Egzamin maturalny poprawkowy 

cz. pisemna–24.08.2021 r. (wtorek)

cz. ustna – 23 - 24.08.2021 r.

25.

Egzaminy poprawkowe 

24 – 26 sierpnia 2021 r.

26.

Zebranie Rady Pedagogicznej 

28.06.2021 r. (poniedziałek)

27.

Dodatkowe dni wolne 

Po ustaleniu z RP, RR i SU 

Dodatkowe zebrania dyrekcji z Samorządem Uczniowskim mogą odbywać się w miarę potrzeb.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.