OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ETAPY REKRUTACJI

2021/2022


25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00  - kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty należy dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru” i pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.


23 lipca – 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00 - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty należy dostarczyć do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany.


 

Oferta edukacyjna

w

XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

dla absolwentów szkół podstawowych

 

3

 

 KLASA MUNDUROWA: POLICYJNA

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IA  -  język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos *    

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:     

IA - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia, 

Języki obce przewidziane:

IA - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*                  

1b

KLASA MUNDUROWA: PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IB  - język angielski, geografia oraz do wyboru jeden z przedmiotów: matematyka / wos* 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:  

IB  - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia,  

Języki obce przewidziane:

IB  - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki / rosyjski (od podstaw)*     

 

4

KLASA INTEGRACYJNAHUMANISTYCZNA

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IC  - język angielski, język polski, historia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IC  - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, historia,

Języki obce przewidziane:

IC  - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)

 

5

KLASA INTEGRACYJNAKOSMETOLOGIA - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

ID  - język angielski, biologia, chemia

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

ID  - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;

Języki obce przewidziane:

ID  - język angielski (kontynuacja), j. niemiecki (od podstaw)

 

6

KLASA INTEGRACYJNAPODSTAWY FIZJOTERAPII - innowacja pedagogiczna

 

Przedmioty rozszerzone w oddziale:

IE - język angielski, biologia, geografia 

Przedmioty punktowane w świadectwie ukończenia szkoły:

IE - język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, biologia;       

Języki obce przewidziane:            

IE  - język angielski (kontynuacja), j. francuski (od podstaw)

* deklarację wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego należy złożyć podczas rekrutacji

* drugi język do wyboru

  

KLASA 1A POLICYJNA

 Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do klasy policyjnej będą realizować program edukacyjny, obrazujący pracę w służbach mundurowych oraz przygotowujący do rozpoczęcia studiów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Szkoła na podstawie porozumienia współpracuje z:

§ Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,

§ Komendą Miejską Policji,

§ Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W ramach zajęć uczniowie:

· będą mieli możliwość przygotowywania się do egzaminów wstępnych (sprawnościowych) do policji,

· będą mogli poznać, zasady pracy policji, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu,

· będą mogli uczestniczyć w treningach sekcji strzeleckiej,

· będą mogli uczestniczyć w wyjazdach:

o zielonej szkole – doskonalenie umiejętności pływania, poznawanie elementów musztry i samoobrony, posługiwanie się systemem MGRS&UMT MAP’s

o białej szkole - opanowanie nauki jazdy na nartach, doskonalenie musztry i elementów samoobrony.

Nauka w klasie policyjnej pozwoli Wam przygotować się do służby w policji i zawodów związanych z prewencją.

 

KLASA 1B  PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Innowacja z programem obejmującym rozwijanie umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, zasady walki wręcz, orientacji w terenie, zajęcia na strzelnicy.

Oddział Przygotowania Wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Program szkoleniowy klasy OPW realizowany jest przy wsparciu i nadzorze Ministra Obrony Narodowej i obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów prawa, podstawy wychowania wojskowego.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą zarówno w szkole, jak i w 42.Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu - patronackiej jednostce wojskowej.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

1. w klasie I – 30 godz. zajęć, w tym 10 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych;

2. w klasie II – 60 godz. zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godz. zajęć praktycznych;

3. w klasie III – 90 godz. zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godz. zajęć praktycznych;

4. w klasie IV – 50 godz. zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego 2021/2022   pdf

 

 

KLASA 1C HUMANISTYCZNA (integracyjna)

Oferta edukacyjna skierowana do zainteresowanych współpracą z mediami. Stwarza możliwość rozwijania pasji teatralnej i dziennikarskiej poprzez publikowanie artykułów na ogólnopolskim portalu dziennikarskim Young Face TV. Jest to klasa dla uczniów kreatywnych, ciekawych świata, pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, zainteresowanych problematyką medialną, historyczną, społeczną, kulturoznawczą. Dla tych, których pasją są: teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo.

 

KLASA 1D (integracyjna)

Innowacja ,,Kosmetologia”

Młodzież uczęszczająca do tej klasy obok realizacji podstaw kształcenia ogólnego zdobywać będzie wiadomości  z  zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej poszerzone o elementy estetyki, dietetyki, zdrowego stylu życia  oraz komunikacji interpersonalnej. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w realizacji programu instytucji zajmujących się zawodowo zagadnieniami pielęgnacji zdrowia i urody, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym,  jak i kształceniem kadr dla kosmetologii. W ramach podpisanego porozumienia klasa kosmetyczna objęta jest patronatem Katedry Kosmetologii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.  W związku z  realizacją  innowacji współpracujemy także z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej Medyk), PSSE, RCKIK, Natur House,  instytucjami oraz firmami  zajmującymi się w sposób bezpośredni lub  pośredni  pielęgnacją ciała i urody.

 

KLASA 1E (integracyjna)

Innowacja ,,Podstawy fizjoterapii”

Klasa „Podstawy fizjoterapii” jest przeznaczona dla uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiadomości związanych z naukami medycznymi (anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia człowieka), fizjoterapią (kinezyterapa, fizykoterapia, odnowa biologiczna),  naukami o kulturze fizycznej (zajęcia na basenie), naukami o zdrowiu (zdrowy styl życia oraz ochrona zdrowia). Jest skierowany do młodzieży, która zainteresowana jest w przyszłości kontynuowaniem nauki umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do pracy w zakładach rehabilitacyjnych i fizjoterapii, zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach SPA i Wellness, szpitalach, przychodniach zdrowia, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, hospicjach, salonach odnowy  biologicznej oraz instytucjach nastawionych na promocję i realizację zadań związanych ze zdrowym stylem życia. Zaletą innowacji jest również szeroki udział w programach instytucji zajmujących się zawodowo fizjoterapią i rehabilitacją, ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, ratownictwem medycznym.


KLASY INTEGRACYJNE 

Informacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego występują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie do klasy integracyjnej szkoły ponadpodstawowej.

Ważne: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie loguje się przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

Informacja dla rodziców  pdf


Zasady rekrutacji uczniów do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu określone są na podstawie:    

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  pdf icon  
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  pdf icon

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/2022.  pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w 2021/2022 r.  pdf      

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022  pdf

 

Rejestracja do szkoły ponadpodstawowej w Radomiu odbywa się przez

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 

   edziennik
 Pomoc dla kandydata - rejestracja zgłoszenia    pdf    

 

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.