"Zaopiekuj się Sobą Nauczycielu" - konferencja RODoN

Kęska Karolina

A wśród prelegentów nasze sorki od języka angielskiego - Karolina Kęska i Małgorzata Sałaj - z wystąpieniem pt.: "Girl POWER - my mamy tę moc - czyli learning, weebling i Barceloning do kwadratu" promującym projekt POWER "Staszic szkołą sukcesu - przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia".

b

c