Nadrzędna kategoria: Szkoła

Stresem nazywamy sytuację trudną, która wytrąca jednostkę ze stanu równowagi i zakłóca jej spokój. Charakteryzuje się ona tym, że w zetknięciu z nią nie można zastosować znanych sobie, wcześniej wypróbowanych sposobów reagowania, zachować się automatycznie.

Stres jest obecny w życiu każdego człowieka. Przygotowując się do matury stajecie wobec takich wydarzeń, jak egzamin maturalny, wybór przyszłej drogi życiowej, dostanie się na wymarzoną uczelnię, praca. Z całą pewnością doświadczycie wielu trudnych, stresorodnych sytuacji. Ważne jest, żebyście byli przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami.

Normal 0 21

Sytuacja stresowa to z reguły wydarzenie odbierane jako zagrażające. Zagrożenie może polegać na przewidywanej utracie (lub nie zdobyciu) czegoś cennego, co ma dla konkretnego człowieka wagę. Im większą subiektywną wartość ma to, co można utracić, tym silniejsze jest przeżywanie stresu. Poczucie zagrożenia wiąże się z oceną własnych możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją. Jeśli uzna się, że nie można sprostać takiej sytuacji, to będzie ona przeżywana jako sytuacja stresowa, zagrażająca. Im bardziej człowiek czuje się pewny swoich możliwości sprostania sytuacji trudnej, tym stres jest mniejszy.

 

Prawie wszyscy przeżywają egzamin maturalny jako stres. Egzaminowi maturalnemu nadaje się szczególną rangę, bo:

 

Wagę, doniosłość i niezwykłość matury podkreśla też studniówka, specjalne audycje radiowe czy piosenki nadawane specjalnie dla maturzystów.

Większość ludzi traktuje maturę jako coś niezwykłego, czego oczekuje się z ciekawością i lękiem. To właśnie nasze wyobrażenia, waga i znaczenie, jakie przypisuje się maturze, potęgują napięcie.

 

Nie tylko sama matura może być zagrożeniem. Można obawiać się kompromitacji, niespełnienia czyichś oczekiwań (np. rodziców), okazania się nie dość dobrym, gorszym niż inni.

 

Dla niektórych ten niepokój może być uzasadniony, jeśli słusznie uważają, że nie przykładali się do nauki. Dla innych może być lękiem obiektywnie nieuzasadnionym, wynikającym bardziej z braku zaufania do siebie, z mylnych wyobrażeń o samym egzaminie oraz o sobie i swoim funkcjonowaniu w sytuacji trudnej.

 

Kluczowym pojęciem we współczesnym rozumieniu stresu jest pojęcie zasobów. W odniesieniu do matury są to:

 

MATURZYSTÓW NIE ZASKAKUJE STRESOWE WYDARZENIE.

MOGĄ SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ!

 

 

 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

 

 

DBAJ O CIAŁO, DBAJ O PSYCHIKĘ!

 

NIE GARDŹ WIEDZĄ!

Gromadź ją, szukaj jej; dzięki niej będziesz spokojniejszy w sytuacji stresowej. (Wiedza o tym, że ma się lekarstwo w zasięgu ręki jest często równie skuteczna, jak samo lekarstwo).

 

POMÓŻ SOBIE KONTROLOWAĆ SYTUACJĘ, NIECH CIĘ NIC NIE ZASKOCZY!

Przewiduj skutki aktualnej sytuacji i przygotuj się na nie.

 

NIE BĄDŹ SAM. KORZYSTAJ Z POMOCY INNYCH!

 

NIE BÓJ SIĘ FIZJOLOGICZNYCH OBJAWÓW STRESU!

Przyspieszone bicie serca, zlewne poty, trudności w artykulacji, itp. Niech nie będą powodem przerażenia, że coś złego się dzieje. Niech objawy stresu nie przyprawiają Cię o wtórny stres.

 

NAUCZ SIĘ PRZECIWDZIAŁAĆ PRZYKRYM OBJAWOM STRESU. ZNAJDŹ SWÓJ SPOSÓB NA WYHAMOWANIE EMOCJI!

 

DOBRZE PRZEŻYTY STRES DZIAŁA NA TWOJĄ KORZYŚĆ!!!

 

Opracowano na podstawie programu edukacyjnego dla maturzystów „Stres pod kontrolą”