Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek) o godz. 9.00 na dziedzińcu przed szkołą.

Zapraszamy

absolwentów po odbiór świadectw maturalnych

w dniu 03.07.2018 r. o godz. 13.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu 20 kwietnia organizuje wydarzenie pt. "Bądź piękna i zdrowa z Medykiem". Szczegóły na plakacie.

Zebrania z rodzicami odbędą się we wtorek 7 listopada 2017 r.

 • zebranie Dyrektora z trójkami klasowymi - godz. 16.30 sala 104 (II p.)
 • pedagogizacja rodziców - godz. 17.00 - 17.40 (świetlica)
 • zebrania z rodzicami rozpoczną się o godz. 17.45
 • w godz. 18.15 - 19.00 dyżur dla rodziców nauczycieli wszystkich przedmiotów (w salach lekcyjnych)
Zebrania z rodzicami odbędą się 13.09.2017 (środa) o godz. 17.00. Po zebraniach - spotkanie wszystkich trójek klasowych z Panią Dyrektor.
 
I. Krzychowicz
wicedyrektor

W ramach projektu "Przez kształcenie do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu” organizowane będą szkolenia skierowane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, szkolenia kończą się otrzymaniem świadectwa/zaświadczenia o ich ukończeniu. Rekrutacja trwa od 10-21.04.2017r. Dokumenty do pobrania w Pokoju nauczycielskim.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III odbędą się 28 marca 2017 r.(wtorek). Szczegółowy harmonogram zostanie podany w tygodniu poprzedzającym termin zebrania.
I. Krzychowicz
wicedyrektor

Szanowni Państwo.

Radom bierze udział w ogólnopolskim programie Podwórko NIVEA. Stawką jest nowocześnie wyposażony plac zabaw. Chcemy, by NIVEA wybudowała taki plac w parku na Plantach. By tak się stało, potrzebne są głosy na radomski projekt. Każda osoba może zagłosować raz dziennie do 30 czerwca. W związku z tym prosimy Państwa o wsparcie. Ważny jest każdy głos.

Aby zagłosować należy kliknąć w link, a następnie wybrać lokalizację: http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Ogłoszenie z dnia 10.09.2015 r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 30m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdujący się w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu.

 1. Dyrekcja XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, co) w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły w terminie do 24.09.2015 r. do godz. 11.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 24.09.2015 r. o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. W ofercie należy podać proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny.
 4. Wymagany termin realizacji umowy od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.
 5. Oferta sklepiku powinna obejmować żywność zgodną z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanym na podstawie art. 6 niniejszej ustawy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów.
 6. Oględzin pomieszczenia będzie można dokonać w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 wejście główne XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 48 3640854 – osoba do kontaktu Pani Agnieszka Pecio.
 7. Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły, na BIP Radom, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Bocheńska

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.