Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego.

NOWA FORMUŁA

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. do 7 lutego 2018 r. ___1a___
B. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1a___
C. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1a___
+
___2___
D. Absolwent, który ukończył liceum ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, lub absolwent, który ukończył technikum w roku 2015/2016 lub 2016/2017, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
E. Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
F. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1c___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem deklaracją:

  • do 30 września 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli powyżej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku)
  • do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F i G w tabeli powyżej.

STARA FORMUŁA

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1d_S___
B. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1d_S___
+
___2___
C. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, oraz osoba, która w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej ukończyła LO na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1e_S___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem
deklaracją:

  • do 7 lutego 2018 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A w tabeli powyżej
  • do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt B i C w tabeli powyżej.

Załączniki w wersji PDF 

Załączniki w wersji Word  

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.