Nadrzędna kategoria: Aktualności

Harmonogram Matury 2017 (od strony 3) - pobierz.

Komunikat dyr. CKE dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki - 2017- pobierz.

Komunikat dyr. CKE w sprawie możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pobierz.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017 - pobierz.

Komunikat dyr. CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017 - pobierz.

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny 2017 - pobierz.