Aktualności

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku:

 

Deklaracje elektroniczne można wypełnić na stronie Logowanie - Zintegrowany Interfejs Użytkownika (wyniki.edu.pl) 

instrukcja e-deklaracji dla ucznia i absolwenta  pdf

 

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2020-2021 Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica 23.04.2021 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych na egzamin maturalny w 2021 r. treść zarządzenia

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 treść rozporządzenia 
 • Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej zmiany w 2021 r.
 • Zmiany na Maturze Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Informacja dla absolwentów załącznik 1załącznik 2

Nowy wzór deklaracji maturalnej dla absolwentów z ubiegłych lat     załącznik 1a

 • Kod szkoły - 146301-1610Z
 • Deklarację należy wydrukować dwustronnie i dostarczyć do szkoły

 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki) z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki) z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku:

Nowy wzór deklaracji maturalnej dla absolwentów z ubiegłych lat     załącznik 1a

 • Kod szkoły - 146301-1610Z
 • Deklarację należy wydrukować dwustronnie i dostarczyć do szkoły

 

 

 

 

 

 

Zasady przeprowadzania egzamiów w 2020 - regulacje prawne     pdf

Zasady bezpieczeństwa podczas matury  pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

 • Harmonogram Matury 2019 (od strony 5) pobierz
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - 2019 pobierz
 • Komunikat dyr. CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego - 2019 pobierz
 • Komunikat dyr. CKE dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki - 2019 pobierz
 • Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - 2019 pobierz

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego.

NOWA FORMUŁA

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. do 7 lutego 2018 r. ___1a___
B. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1a___
C. Absolwent, który ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1a___
+
___2___
D. Absolwent, który ukończył liceum ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017, lub absolwent, który ukończył technikum w roku 2015/2016 lub 2016/2017, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
E. Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
F. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1b___
G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1c___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem deklaracją:

 • do 30 września 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli powyżej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku)
 • do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F i G w tabeli powyżej.

STARA FORMUŁA

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

 do kogo składa?do kiedy? (deklaracja wstępna)do kiedy? (deklaracja ostateczna)deklaracja (załącznik)
A. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r. (nieobowiązkowo) do 7 lutego 2018 r. ___1d_S___
B. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE do dyrektora szkoły macierzystej --- do 31 grudnia 2017 r. ___1d_S___
+
___2___
C. Absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, oraz osoba, która w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej ukończyła LO na podstawie egzaminów eksternistycznych do dyrektora OKE --- do 31 grudnia 2017 r. ___1e_S___

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem
deklaracją:

 • do 7 lutego 2018 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A w tabeli powyżej
 • do 31 grudnia 2017 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt B i C w tabeli powyżej.

Załączniki w wersji PDF 

Załączniki w wersji Word  

Harmonogram Matury 2017 (od strony 3) - pobierz.

Komunikat dyr. CKE dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki - 2017- pobierz.

Komunikat dyr. CKE w sprawie możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pobierz.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017 - pobierz.

Komunikat dyr. CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017 - pobierz.

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny 2017 - pobierz.

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.