Aktualności

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 15/2019-2020

Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica

01.06.2020 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie:

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781)

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§1.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 8-10.06.2020 r.

§2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

§3.

Fakt zapoznania się z zarządzeniem proszę potwierdzić ankietą zamieszczoną w LIBRUS.

Elżbieta Bocheńska

Dyrektor szkoły

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.