Aktualności

      Zakończenie roku szkolnego odbędzie się poprzez spotkanie z wychowawcą na TEAMS (dla tych uczniów, którzy zadeklarowali wychowawcom odbiór świadectwa 1.09.2020 r.) lub w szkole (uczniowie zadeklarowali wychowawcom odbiór świadectwa na zakończenie roku szkolnego) wg harmonogramu:

1ap – spotkanie TEAMS godz. 9.00 (z trzema osobami skontaktuje się sekretariat, ustali datę odbioru świadectwa)

1bp – spotkanie TEAMS godz. 9.00

1cp – spotkanie TEAMS godz. 9.00 (z czterema osobami skontaktuje się sekretariat, ustali datę odbioru świadectwa)

1dp – spotkanie TEAMS godz. 9.00

1ep – spotkanie TEAMS godz. 9.00, dodatkowo 3 osoby spotkanie z wychowawcą w szkole godz. 12.00 (odbiór świadectw)

1ag – spotkanie TEAMS godz. 9.00, dodatkowo 16 osób spotkanie z wychowawcą w szkole godz. 12.15 (odbiór świadectw)

1bg – spotkanie TEAMS godz. 9.00 (z jedną osobą skontaktuje się sekretariat, ustali datę odbioru świadectwa)

1cg – spotkanie TEAMS godz. 9.00

1dg – spotkanie TEAMS godz. 9.00

1eg – spotkanie TEAMS godz. 9.00

1fg – szkoła godz.9.15 – TEAMS godz. 9.15

2a – spotkanie TEAMS godz. 9.00, dodatkowo 10 osób spotkanie z wychowawcą w szkole godz. 12.00 (odbiór świadectw)

2b – spotkanie TEAMS godz. 9.00 (z czterema osobami skontaktuje się sekretariat, ustali datę odbioru świadectwa)

2c szkoła godz.9.30

2d - spotkanie TEAMS godz. 9.00 (z dwiema osobami skontaktuje się sekretariat, ustali datę odbioru świadectwa)

2e szkoła godz.9.45

    Spotkania w szkole odbędą się na placu za szkołą lub w wyznaczonych pracowniach w o wyznaczonej godzinie. Należy przyjść punktualnie, nie wcześniej. Należy zachować wszelkie środki ostrożności. Odległości pomiędzy uczniami muszą wynosić co najmniej 1,5 m., każdy musi być zaopatrzony w rękawiczki, maseczkę i własny długopis. Po odbiorze świadectw należy udać się do domu, nie wolno organizować spotkań nieformalnych na terenie szkoły. W przypadku spotkania w pracowni wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce, uczniowie będą wpuszczani pojedynczo.

ZARZĄDZENIE NR 15/2019-2020

Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica

01.06.2020 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie:

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781)

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§1.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 8-10.06.2020 r.

§2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia

§3.

Fakt zapoznania się z zarządzeniem proszę potwierdzić ankietą zamieszczoną w LIBRUS.

Elżbieta Bocheńska

Dyrektor szkoły

Zasady prowadzenia konsultacji w szkole

 

REGULAMIN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW      pdf

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ   pdf

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 więcej

1Ap       1Bp     1Cp
 Photo designed by Freepik        
1Dp  

Oferta

edukacyjna 

  1Ep
         

KLASY INTEGRACYJNE 

Informacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego występują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o skierowanie do klasy integracyjnej szkoły ponadpodstawowej.

Ważne: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie loguje się przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

Informacja dla rodziców  pdf


 adres e-mail, na który można przesyłać dokumenty w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady rekrutacji uczniów do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica  więcej

W imieniu stowarzyszenia Studia Na Horyzoncie chciałabym zaprosić uczniów  na platformę pogadajmyostudiach.pl

 

 w ramach której można porozmawiać o studiach z przedstawicielami ponad stu polskich uczelni.

Naszym celem jest pomóc licealistom w świadomym wyborze ścieżki akademickiej i zawodowej. Na naszej platformie jest kilkuset studentów z ponad 100 kierunków i uczelni - licealiści mogą się z nimi połączyć i w trakcie wideorozmowy zadać nurtujące ich pytania i zdobyć kluczowe informacje dla ich decyzji o studiach.

Dodatkowo na naszej platformie uczniowie będą mogli wziąć udział w wideowykładach wielu organizacji i firm, które pomogą im zaprojektować swoją ścieżkę zawodową i odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

Z wyrazami szacunku

Julia Dzierżak (Studia na Horyzoncie)

 

 

Zasady przeprowadzania egzamiów w 2020 - regulacje prawne     pdf

Zasady bezpieczeństwa podczas matury  pdf

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 - regulacje prawne    pdf    

Zasady bezpieczeństwa podczas matury  pdf

Lekcja WF- u z RODRIGO tylko w Staszicu! 

 Klasa mundurowa i integracyjna ćwiczyły razem w ESFIT STUDIO pod okiem profesjonalisty w rytm kubańskich rytmów.
Po intensywnym treningu relaks - kręgle.
ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom +48 36 408 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.